Кратки съвети за автоматизация на интернет процеси

В най-общия случай, автоматизираните процеси означават използването на системи за контрол за контролиране на процесите, които намаляват нуждата от човешка намеса. Иначе казано, автоматизацията е технология, която прави нещата за вас, така че да улесни всяка задача. Автоматизираните процеси са навсякъде около нас. Когато се намирате в серия светофари, няма оператор на светофара, който да…

Details